Tidlig Opsporing

Digital løsning til Tidlig Opsporing og Triage

En digital oversigtstavle hjælper hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og personalet på plejecentre med at reagere på tidlige sygdomstegn hos ældre borgere.

Digital oversigtstavle sikrer fuldt overblik

Løsningen består af registrering hos borgeren med smartphone/tablet, hvorefter informationen bliver sendt til en oversigtstavle, som løbende bliver opdateret. Det sikrer fuldt overblik og gør det muligt for sundhedspersonalet at reagere hurtigt på ændringer i borgerens tilstand.

Fokus på borgerens tilstand

Løsningen monitorerer borgernes tilstand centralt og mindsker risikoen for fejl og misforståelser ved rapportering imellem teams, da alle har nem adgang til de samme, relevante oplysninger.

Input bliver behandlet og kan udmøntes i eksisterende score-systemer, dokumentation og statistik.

Fordele ved digital oversigtstavle til Tidlig Opsporing

 • Overblik over borgere i risikogruppen
 • Bedre overblik over borgeres sundhedstilstand
 • Mulighed for prioritering af indsats
 • Hurtig reaktion på sygdomstegn
 • Bedre (tværfaglig) kommunikation
 • Minimering af indtastningstid pr. rapport
 • Færre indlæggelser af borgere
 • Højere livskvalitet hos borgere

Den digitale løsning til Tidlig Opsporing er fuldt skalerbar og kan nemt tilpasses den enkelte kommunes eksisterende omsorgssystem. I dag har Tidlig Opsporing integration til KMD Care.

Tidlig Opsporing kan desuden udbygges med tillægsmodulerne til EWS/TOBSMåling af vitale værdier og I Sikre Hænder – Tryksårspakke, samt med kommunens øvrige skemaer, fx

 • Ernæringsvurderingsskema
 • Væskeskema
 • Vendeskema
 • Etc.

Desuden kan løsningen nemt suppleres med opmærksomhedsmarkeringer såsom kroniker-, tryksår, diabetes, KOL, hjertemarkeringer, etc.